Jesteśmy producentem odbojników i barier ochronnych. Nasze odbojnice zabezpieczają przed mechanicznym uszkodzeniem regały, latarnie, ściany, hydranty, słupy i wszystko co należy zabezpieczyć w strefach rozładunku i załadunku towarów. Nasze odboje wykonujemy z metalu lub metalowo-drewniane. Metal zazwyczaj jest cynkowany a następnie lakierowany proszkowo. Nasi monterzy wykonują profesjonalny montaż odbojnic.